Operator Wózka Widłowego

Baltic Wood S.A. w Jaśle-Warzyce poszukuje pracowników na stanowisko:

Operator Wózka Widłowego

Obowiązki:
- przede wszystkim prawidłowa i bezpieczna obsługa wózka wykonywana zgodnie z jego instrukcją;
- załadunek oraz rozładunek suszarni;
- obsługa hali produkcyjnej;
- transport materiałów w magazynach;
- dbanie o dobry stan techniczny obsługiwanego pojazdu;
- wymiana butli gazowej;
- dbanie o bezpieczeństwo i stosowanie się do podstawowych zasad BHP;
- przechowywanie i uzupełnianie książki obsługi,
- wykonywanie drobnych prac magazynowych.

Wymagania:
• uprawnienia na wózek widłowy
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym i czterobrygadowym
• podstawowa znajomość obsługa komputera

Oferujemy:

-Możliwość podjęcia pracy od zaraz,
-Atrakcyjne warunki zatrudnienia
-Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
-Regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS;
-Finansowanie przez pracodawcę kursów i szkoleń na uprawnienia;
-Odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
-Grupowe ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
-Atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (np. bony świąteczne, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci).


Informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a;
2. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu podanego na stronie www.balticwood.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl);
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolnie i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Miejsce pracy

Fabryczna 6, 38-200 Jasło, Polska

Typ pracy

Praca na cały etat

Czas trwania zatrudnienia

Na czas określony

Wynagrodzenie (brutto)

2000 - 2300 zł / miesiąc


Baltic Wood S.A.