Specjalista ds Eksportu

SPECJALISTA DS. EKSPORTU

Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Warzyce (koło Jasła )

Zakres obowiązków:

· Pozyskiwanie nowych klientów;

· Budowanie długofalowych relacji z obsługiwanymi klientami;

· Organizowanie spotkań z klientami (w siedzibie Spółki lub w delegacji)

· Rejestracja i aktualizowanie danych kontrahentów w systemie

· Obsługa zamówień i zamówień specjalnych (przyjmowanie zamówień, rejestracja zamówień
w systemie, potwierdzenie zamówienia klientowi, informowanie klienta o brakach, ustalanie terminu realizacji zamówienia, fakturowanie);

· Realizacja założonego planu sprzedaży;

· Tworzenie codziennej prognozy sprzedaży;

· Bieżąca odpowiedź na zapytania ofertowe klientów;

· Prowadzenie akcji promocyjnych;

· Organizacja dostaw do klientów;

· Wyjazdy służbowe.

Wymagania:

· Warunek konieczny –znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym, na poziomie C1,

· Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,

· Wykształcenie wyższe,

· Mile widziane doświadczenie w Dziale Handlowym,

· Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

· Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,

· Zatrudnienie stałe, w parciu o umowę o pracę,

· Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i doświadczenia,

· Szkolenia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a;

2. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu elektronicznego podanego na stronie www.balticwood.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;

4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl);

10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolnie i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Miejsce pracy

Fabryczna 6, 38-200 Jasło, Polska

Typ pracy

Praca na cały etat

Czas trwania zatrudnienia

Na czas określony


Baltic Wood S.A.